Tinakula

Français 中文 Italiano Deutsch Español Lietuvių English Русский Galego

Tinakula
Wikipedia

Tinakula är en 851 m hög stratovulkan som formar en ö norr om Nendo i provinsen Temotu i Salomonöarna. Det första rapporterade utbrottet är från 1595 när Álvaro de Mendaña de Neira passerade på sin jordenruntresa. Vulkanen är aktiv med utbrott av aska och stenblock varje timme.
Impressum