Aursjøen

Deutsch Dansk English Norsk (Bokmål)

Aursjøen
Wikipedia

Aursjøen er ein regulert innsjø på grensa mellom fylkene Innlandet og Møre og Romsdal. Innsjøen er hovudmagasinet til Aura kraftverk. Med fullt magasin er sjøen 30 km lang og rommar 561 millionar m³ vatn. Før reguleringa i 1953 var det tre innsjøar her, Gautsjøen i sør (851 moh), Grynningen i midten (837,5 moh) og Aursjøen i nord (831 moh). Den høgaste regulerte vasstanden er 856 moh, og den lågaste for Gautsjøen er 843,5 moh, for Grynningen 837,5 moh og for Aursjøen 827,3 moh.
Impressum