Aursjøen

Nynorsk Deutsch Dansk English

Aursjøen
Wikipedia

Aursjøen er en regulert innsjø på grensen mellom fylkene Innlandet og Møre og Romsdal. Før reguleringen i 1953 var det tre innsjøer, Gautsjøen i sør (851 moh), Grynningen i midten (837,5 moh) og Aursjøen i nord (831 moh). Dammen utgjør hovedmagasinet til Aura kraftverk. Med fullt magasin er sjøen 30 km lang og rommer 561 millioner m³ vann. Høyeste regulerte vannstand er 856 moh. Laveste regulerte vannstand er for Gautsjøen 843,5 moh, for Grynningen 837,5 moh og for Aursjøen 827,3 moh.
Impressum