מערת האיגרות

Français Nynorsk Deutsch English

מערת האיגרות
Wikipedia

מערת האיגרות היא מערה בנחל חבר שבמדבר יהודה, שבה התגלו ממצאים חשובים מימי מרד בר כוכבא ובהם איגרות שכתב בר כוכבא לאנשי עין גדי.
Impressum