Yargo

Français Deutsch Español English Italiano

Yargo là một tổng của tỉnh Kouritenga ở phía đông Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Yargo. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có dân số 14.473 người.

WikipediaImpressum