Thái Ninh, Tam Minh

Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Deutsch 한국어 Svenska فارسی 日本語

Thái Ninh (tiếng Trung: 泰宁县, Hán Việt: Thái Ninh huyện) Là một huyện của thành phố Tam Minh (三明市), tỉnh Phúc Kiến, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 1535 km2, dân số 130.000 người, mã số bưu chính 354400. Huyện lỵ Thái Ninh đóng tại trấn Sam Thành. Huyện Thái Ninh được chia thành 3 trấn,8 hương.

Kiến Ninh Tương Lạc Lê Xuyên Minh Khê Thiệu Vũ, Nam Bình Nam Phong, Phủ Châu Ninh Hóa Mai Liệt Thuận Xương Nam Thành, Phủ Châu

这是我工作单位(游秋木)
泰宁县新桥乡(游秋木)
漂流
金湖悬索桥
泰宁寨下甘露寺仰视
泰宁政府广场(游秋木)泰宁宝盖岩风光2010.10.5游秋木
泰宁宝盖岩风光2010.10.5游秋木
泰宁宝盖岩风光2010.10.5游秋木
泰宁宝盖岩风光2010.10.5游秋木
泰宁宝盖岩风光2010.10.5游秋木
泰宁宝盖岩风光2010.10.5游秋木
泰宁宝盖岩风光2010.10.5游秋木
泰宁帐干村农家(游秋木)
ITV-TANNING PARAGL...
寨下大峡谷------阿城(2015、5)
山道---阿城(2015、5)
猫儿山山道---阿城(2015、5)李家岩---阿城(2015、5)
李家岩---阿城(2015、5)
往寨下小道----阿城(2015、5)
往寨下小道----阿城(2015、5)
寨下大峡谷----阿城(2015、5)
寨下大峡谷----阿城(2015、5)
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...Taining, Sanming, ...
Taining, Sanming, ...
世界地质公园_泰宁古城
世界地质公园_泰宁古城_古城牌坊
世界地质公园_泰宁古城_汽车站
世界地质公园_泰宁古城_汽车站附近街景
世界地质公园_泰宁古城_尚书第古街区
世界地质公园_泰宁古城_尚书第古街区
世界地质公园_泰宁古城_尚书第古街区
世界地质公园_泰宁古城_尚书第古街区
世界地质公园_泰宁古城_县城水景
世界地质公园_泰宁古城_县城水景
江边
尚书巷

Impressum