Comin-Yanga

Tiếng Việt Français English Deutsch Italiano

Comin-Yanga là một tổng thuộc tỉnh Koulpéogo ở phía đông Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Comin-Yanga. Theo điều tra dân số năm 1996, tổng này có tổng dân số 36.432 .

Yondé Dourtenga Ouargaye Soudougui Bissiga Lalgaye Sangha, Burkina Faso Yargatenga Tenkodogo Bané (tổng)


Impressum