Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Русский Français English Ελληνικά Deutsch Suomi Polski

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (ΑΔΑ) είναι μία από τις ενιαίες αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας. Αποτελεί βαθμίδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και συστήθηκε το 2011, σύμφωνα με τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας. Στα όριά της περιλαμβάνει την περιφέρεια Αττικής, με τις αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες, και έχει έδρα την Αθήνα. Σκοπός της είναι η καλύτερη συνεργασία του κράτους με την τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού. Επικεφαλής της διοίκησης είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας, ο οποίος διορίζεται από την κυβέρνηση.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Επαρχία Σμύρνης Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Επαρχία Τσανάκκαλε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης Επαρχία Αϊδινίου Επαρχία Μανίσας Επαρχία Μούγλων


Impressum