Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Русский Français English Ελληνικά Deutsch Suomi Polski

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ) είναι μία από τις ενιαίες αποκεντρωμένες διοικήσεις της Ελλάδας. Αποτελεί βαθμίδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και συστήθηκε το 2011 σύμφωνα με τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας. Στα όρια της περιλαμβάνει μόνο την περιφέρεια Κρήτης με τους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο. Σκοπός της είναι η καλύτερη συνεργασία του κράτους με την τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού. Επικεφαλής της διοίκησης είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας, ο οποίος διορίζεται από την κυβέρνηση.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής درنة Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου الجبل الأخضر المرج Επαρχία Μούγλων Επαρχία Αϊδινίου Επαρχία Σμύρνης بنغازي Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας


Impressum