పర్భణీ

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Català Deutsch Italiano Svenska العربية Polski Nederlands हिन्दी తెలుగు Español

Parbhani (Marathi: परभणी parbhani, IPA  [pərbhNi] (సహాయం·సమాచారం)) is a city in Parbhani district in the భారత దేశముn state of Maharashtra. Parbhani, formerly known as “Prabhavatinagar”, is a city in the Marathwada region of Maharashtra. It is the administrative headquarters of Parbhani District and Proposed Administrative Headquarters of New Revenue Division by Bufircation of existing Aurangabad Revenue Division.

హింగోలి నాందేడ్ జిల్లా బీడ్ జిల్లా జాల్నా జిల్లా లాతూర్ జిల్లా వశీం జిల్లా ఉస్మానాబాద్ జిల్లా బుల్ఢానా జిల్లా బీదరు ఔరంగాబాదు జిల్లా(మహారాష్ట్ర)


Impressum