ధర్మపురి(తమిళనాడు)

Русский Français English 中文 Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Deutsch Italiano العربية Polski Suomi Nederlands हिन्दी తెలుగు 日本語 Español

దక్షిణభారతంలో ఉన్న తమిళనాడులోని జీల్లాలలో ధర్మపురి జిల్లా ఒకటి. 1965 అక్టోబరు 10న ధర్మపురి ప్రధాననగరంగా ధర్మపురి జిల్లాగా రూపుదిద్దుకున్నది. చారిత్రకంగా ధర్మపురి " తకదూర్ " అని పిలువబడుతూ ఉండేది.

Salem district వెలూరు బెంగుళూరు జిల్లా Ramanagara district Kolar district Tiruvanamalai district చామరాజనగర్ Namakkal district బెంగుళూరు గ్రామీణ జిల్లా ఈరోడ్


Impressum