Tỉnh Trung Bắc, Sri Lanka

Русский Français English 中文 Português Tiếng Việt Deutsch 한국어 Italiano Svenska فارسی हिन्दी Polski Українська Suomi Nederlands 日本語 Español

Tỉnh Trung Bắc (Sinhala: උතුරු මැද පළාත Uturumeda Palata, Tamil: வட மத்திய மாகாணம் Wada Maththiya Maakaanam) là một tỉnh của Sri Lanka. Với thủ phủ là thành phố Anuradhapura. Tỉnh không đông dân cư, và nó có một nền kinh tế kém phát triển, diện tích đất chủ yếu là rừng nhiệt đới khô.

North Western Province Tỉnh Trung Tâm, Sri Lanka Tỉnh Phía Bắc, Sri Lanka Tỉnh Phía Đông, Sri Lanka Sabaragamuwa Province Uva Province Western Province Southern Province Tamil Nadu Puducherry


Impressum