Koti

Tiếng Việt Français English Deutsch Italiano

Koti là một tổng thuộc tỉnh Tuy ở phía nam Burkina Faso: thủ phủ là thị xã Koti. Dân số năm 2006 là 24.563 người.

Oronkua Boromo Fara, Burkina Faso Poura Dano Koper, Burkina Faso Founzan Niabouri Zawara


Impressum