Partiaga

Tiếng Việt Français English Deutsch Italiano

Partiaga là một tổng thuộc Tapoa (tỉnh) ở phía đông Burkina Faso. Thủ phủ là thị xã Partiaga. Dân số năm 2006 là 50.303 người.

Namounou Tambaga Logobou Tansarga Kantchari Matiacoali Diapaga Madjoari Botou Kompienga


Impressum